Bột chớp nhũ mịn các màu

Bột chớp nhũ mịn các màu

 

Bột nhũ mịn các màu dùng in lưới
Size: 1/200; 1/400;  siêu mịn size1/600

Nhũ hạt siêu mịn dùng cho cả in hệ mực nước, mực dầu