Bột chớp nhũ mịn các màu

Bột chớp nhũ mịn các màu

 

Bột nhũ mịn các màu
Size: 1/200; 1/400; 1/600