Tấm nhung

Tấm nhung

 

Các màu liên hệ cụ thể

1

Tấm Nhung có nhiều màu sắc khác nhau:
Kích thước : 38x52cm ( Độ dày 0.7-0.8mm)
Liên hệ để chọn màu