Pigment Màu phát sáng

Pigment Màu phát sáng

 

  • Màu in vải màu mino
  • Màu phát sáng/ màu mino cao cấp
  • Thùng nhựa : 30Kg/Thùng