Làm mềm hình in, mực in

Làm mềm hình in, mực in

 

Chất làm mềm hình in và mực in: Giúp sản phẩm hình in mềm hơn
HT 30: Dùng 3-8% trộn trực tiếp mực in
HT08: Dùng 2-6% trộn trực tiếp mực in