Chất làm mềm mực in,

Chất làm mềm mực in,

 

Chất làm mềm hình in và mực in: Giúp sản phẩm hình in mềm hơn
\r\nHT 30: Dùng 3-8% trộn trực tiếp mực in
\r\nHT8: Dùng 2-6% trộn trực tiếp mực in