Tăng bám cao cấp cho vải jeans

Tăng bám cao cấp cho vải jeans

 

  • Tăng bám chuyên dụng cho vải jeans giặt mài
  • Tỷ lệ dùng 3% cho vải jeans
  • Quy cách : 1/5/25Kg/lọ