Màu xanh da trời

Màu xanh da trời

 

Màu in vải Brill.Blue FBL /màu xanh dương sáng/ màu xanh da trời
- Thùng nhựa 30 Kg