Phản quang 3M White

Phản quang 3M White

 

Bột phản quang màu trắng
Size 400-600