Chống bít bản in

Chống bít bản in

 

Chất chống bít bản, giữ ẩm mực, chậm khô mực 

+ Chất chống bít bản, giữ ẩm, dùng trong quá trinh in có thể sử dụng 3-5% trộn trực tiếp với bóng, trắng trong quá trình in nhằm giảm thiểu bít bản in, mực nhanh khô gây tắc lưới.
Quy cách :5Kg/ Drum