Phủ bóng hình in

Phủ bóng hình in

 

  • Phủ bóng bề mặt hình in  gốc nước
  • Là dòng mực chuyên dụng dùng phủ nên bề mặt hình in lớp cuối cùng tạo hiệu ứng bóng
  • Thùng nhựa 5Kg/ Thùng: 20Kg/Thùng.

1. Giới thiệu
- Chất làm bóng in còn được gọi là bóng kính, tăng sáng, keo phủ bóng
- Màu trong nên in lên sản phẩm chỉ tạo độ bóng cho sản phẩm
- Chất làm bóng in hình in giúp cho sản phẩm sau khi in bóng đẹp, tạo độ sáng bóng cho sản phẩm sau in.
2. Các dùng:
- Sau khi in xong sản phẩm đã sấy khô.
- Dùng 1 lượng bóng hình in phủ nên toàn bộ sản phẩm cần in rồi sấy khô , ép nhiệt như bình thường.
Quy cách: Thùng nhựa 25 Kg
Liên h: 0904.914.589 - 0903.225.685 đ được h tr c th.