Mực trắng- bóng in cao thành

Mực trắng- bóng in cao thành

 

  • Mực trắng – Bóng in cao thành gốc nước
  • Là dòng mực chuyên dụng dùng cho in cao thành hệ nước, không mùi.
  • Thùng nhựa White : 25Kg/ Thùng; Clear : 20Kg/Thùng.