Pigment Black FBRN

Pigment Black FBRN

 

  • Màu in vải Black FBRN
  • Màu đen đậm/ Đen tuyền
  • Thùng nhựa : 30Kg/Thùng