Pigment Red FFG

Pigment Red FFG

 

  • Màu in vải red FFG
  • Màu đỏ tươi - màu đỏ cờ cao cấp
  • Thùng nhựa : 30Kg/Thùng