Pigment Medium Yellow

Pigment Medium Yellow

 

  • Màu in vải Medium Yellow 
  • Màu vàng chanh cao cấp
  • Thùng nhựa : 30Kg/Thùng