Pigment Gold Yellow

Pigment Gold Yellow

 

  • Màu in vải Pigment Gold Yellow
  • Màu vàng đậm/ vàng chùa/ vàng thư
  • Thùng nhựa : 30Kg/Thùng