Silicon in tất (vớ)

Silicon in tất (vớ)

 

Mực silicon tròn cạnh chuyên dụng để in tất vớ chống trượt.
Thùng 20Kg kèm 2% chất trợ đi kèm
Xuất xứ: China

Mực silicon chuyên dụng dùng cho in tất (vớ)chống trượt. 
Sử dụng và bảo quản:
Mực silicon tròn cạnh chuyên dụng để in tất vớ chống trượt.
Thùng 20Kg kèm 2% chất trợ đi kèm
Xuất xứ: China