Mực trắng - bóng vải gió gốc nước

Mực trắng - bóng vải gió gốc nước

 

  • Mực trắng – Bóng chuyên dùng cho vải gió hệ nước
  • Là dòng mực chuyên dụng hệ nước để in vải gió, vải pha ny lon khó bám, không mùi, độ bám cao.
  • Thùng nhựa White : 25Kg/ Thùng; Clear : 20Kg/Thùng.