Mực trắng in vải gió

Mực trắng in vải gió

 

Mực trắng chuyên dụng in vải gió, không mui, độ bám cao

Mực chuyên dụng in vải gió gốc nước.
Ưu điểm: ít mùi, độ bám dính cao
Sử dụng cùng tăng bám 3%.
Quy cách:
Mực trắng 5Kg hoặc 25kg/thùng
Mực bóng 5Kg hoặc 20Kg/Thùng
Liên hệ nhà cung cấp để được tư vấn