Mực trắng in máy đàn hồi

Mực trắng in máy đàn hồi

 

Mực trắng in máy đàn hồi
Quy cách: Trắng dẻo : 25Kg/Thùng, Bóng : 20Kg/thùng

 

Mực trắng in máy đàn hồi
Quy cách: Trắng dẻo : 25Kg/Thùng, Bóng : 20Kg/thùng

Độ ẩm cao, hạn chế bít lưới, độ đàn hồi cao, chuyên dụng cho in máy