Mực in vải không dệt in tay

Mực in vải không dệt in tay

 

Mực chuyên dụng in vải không dệt, phủ nhanh, nhanh khô, ít bít bảng.
 

Mực trắng chuyên dụng in vải không dệt 

Mực trắng mềm mực, chậm bít bản, giá thành rẻ, phủ nhanh, nhanh khô, không dính
Quy cách: Thùng nhựa 30Kg/thùng