Film in

Film in

 

Thông số kỹ thuật:

  • Mục đích: dùng làm phim xuất bản in lụa.
  • Kích thước: A3, A4 hoặc cuộn (0,31 x 30 mét, 0,43 x 30 mét,...).
  • Lưu ý: 2 mặt trên phim, chỉ có một mặt phủ thành phần hóa học để bám mực, mực khô ngay sau khi in, mặt còn lại không bám mực.
  • Giá bán:
    • Loại tốt (phim đục): Tập 100 tờ hoặc cuộn A3, A4
    • Loại thường (phim trong suốt): Tập 100 tờ hoặc cuộn A3, A4
    • Phim nhựa kháng nước (phim trong suốt, rửa nước không bay mực, in bằng mực Solvent hoặc Eco Solvent):