Tăng bám vải gió

Tăng bám vải gió

 

  • Tăng bám chuyên dụng cho vải gió
  • Tỷ lệ dùng 3% cho vải gió
  • Quy cách : 1/5/25Kg/lọ