Pigment Navy Blue FR

Pigment Navy Blue FR

 

Màu in vải Navy Blue FR

- Màu xanh hải quân cao cấp

- Thùng nhựa 30 Kg